CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

PPHU “PIEDAN” Daniel Pietrzak zostało utworzone w 2005 r., którego głównym celem jest świadczenie usług w zakresie opracowywania dokumentacji projektowych wielobranżowych. Z początkiem 2013 roku został rozszerzony zakres działalności o świadczenie usług polegających na kierowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności drogowej. Misją przedsiębiorstwa jest wykonywanie zadań z zachowaniem najwyższych standardów projektowych osiąganych poprzez: sporządzanie projektów w profesjonalnym oprogramowaniu, terminowe realizowanie podjętych zobowiązań oraz działania adekwatne do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.     Naszymi głównymi klientami są to jednostki sektora prywatnego (deweloperzy, wykonawcy, spółdzielnie, usługodawcy komercyjni itd.) i publicznego. Realizujemy projekty wielobranżowe w zakresie infrastruktury drogowej przy współpracy z doświadczonymi projektantami wdrażając nowoczesne technologie, mając na uwadze ograniczenie oddziaływania planowanej inwestycji na otaczające nas środowisko. Ponadto zajmujemy się kierowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych przestrzegając przepisów Prawa budowlanego a zwłaszcza zachowując jak najwyższe standardy dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników realizujących roboty budowlane.

W naszej pracy projektowej wykorzystujemy najnowsze oryginalne wersje specjalistycznego oprogramowania, między innymi: Autodesk Infrastructure Design Suite Premium (Autocad; Autocad Map 3D; Navisworks Simulate; Autocad Civil 3D; 3DS Max Design; Infrastructure Modeler; Autocad Raster Design); CGS Trajektoria.

PROJEKTY I REALIZACJE

Nasze usługi wykonywane są z zachowaniem najwyższych standardów projektowych osiąganych poprzez: sporządzanie projektów w profesjonalnym oprogramowaniu, terminowe realizowanie podjętych zobowiązań oraz działania adekwatne do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto zajmując się kierowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych egzekwujemy stosowanie przepisów Prawa budowlanego zachowując przy tym jak najwyższe standardy utrzymania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników realizujących roboty budowlane. Zaufali nam między innymi:

 • PROJEKTOWANIE

 • NADZORY

 • EKSPERTYZY TECHNICZNE

 • KIEROWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

 • Siedziba / adres korespondencyjny:
  Ul. Walewska 2 m. 37;
  04-022 Warszawa
 • Pracownia projektowa:
  al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 217;
  04-028 Warszawa